dimarts, 12 de maig de 2009

Ordre desenvolupament Ed. Primària (Illes Balears)

Al BOIB del dia 12 de maig s'ha publicat l'Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament de l’educació primària a les Illes Balears.

Ordre desenvolupament Ed. Primària

Annex I : Distribució de l'horari lectiu setmanal