dimecres, 20 de maig de 2009

Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context

Què és el context?
Per què són útils els contextos per treballar i avaluar competències?
Podem trobar la resposta a aquestes preguntes i criteris per a la selecció de contextos en aquesta presentació de Núria Alart.