dimecres, 22 d’abril de 2009

DOCUMENTS AVALUACIÓ DIAGNÒSTIC

A les Illes Balears, les proves d’avaluació de diagnòstic 2008-2009 es portaran a terme del 5 al 8 de maig. A continuació podeu trobar els documents que ens ha anat enviant als centres l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) i que també ha publicat a la seva web.

Document 1
Document 2
Annex 1: Síntesi del marc teòric referencial per a l’elaboració de les proves.
Annex 2: Exemples de proves.
Annex 3: Variables de context i processos avaluats en els qüestionaris d’alumnes, famílies, professorat i directors.
Document 3 – Primària
Document 3 – Secundària
Document 4 - Introducció dades a l'aplicació informàtica