dissabte, 11 d’abril de 2009

Avaluació 6è Ed. Primària

El Departament d'Educació de Catalunya realitzarà una prova d'avaluació a l'alumnat de sisè curs d'educació primària basada en les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa.
En aquest enllaç podeu trobar tota la informació i també és interessant veure els models de proves que publiquen.