dilluns, 16 de juliol de 2012

La responsabilitat

Per al proper curs ens hem proposat com objectiu de centre treballar el desenvolupament de la responsabilitat en els infants. Per descomptat que per assolir aquest objectiu necessitam treballar conjuntament amb les famílies, per això he trobat molt interessant aquest document elaborat pel Govern de Navarra "Desarrollo de conductas responsables. De 3 a 12 años". 


LA RESPONSABILIDAD