dissabte, 5 de març de 2011

Les classes de matemàtiques necessiten un canvi d'imatge.

En aquests moments que estam elaborant la concreció curricular i parlant sobre la metodologia de les diferents àrees. La meva companya, Isa Signes, m'ha fet arribar aquest vídeo de Dan Meyer.
Ens aporta una visió molt interessant sobre què i com ensenyar a l'àrea de matemàtiques. Activitats en les que els alumnes han de pensar i raonar.
(Es poden activar els subtítols)