dijous, 30 de setembre de 2010

Competència comunicativa

A la web de la XTEC han publicat el document "Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita" amb propostes de millora en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.