dimarts, 31 de març de 2009

Del Currículum a les Programacions

A la web Currículum i Organització del Departament d'Educació de Catalunya han publicat el document Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l'educació bàsica que conté "Orientacions i models per formalitzar les programacions didàctiques a l'educació primària i a l'ESO, amb l’objectiu d'orientar els centres i adaptar els documents actuals al marc curricular de les competències bàsiques".
M'ha semblat molt interessant publicar-lo perquè ajuda a la reflexió conjunta que s'ha de fer a tots els claustres. També hi podem trobar models de programacions.