dissabte, 14 de juny de 2008

Decret d'Ordenació dels Ensenyaments a Balears

Avui s'ha publicat al BOIB el Decret pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.


Document en PDF