dissabte, 10 de maig de 2008

Presentacions Felipe Zayas

En el següent enllaç es pot trobar un recull de les presentacions de Felipe Zayas sobre les competències lingüístiques i altres competències transversals.